حتی شما دوست عزیز
 شعار پرسپولیس
یه پرسپولی یه ایران/یه تیم پراز دلیران

گرچه حریفت قدره/اما تومیشی قهرمان

باتو هستم باتو ای یاد نفس/ پرسپولیسم پرسپولیسم پرسپولیس

به قدمه تو آسیا/منتظریم همه به پیش

تو خاطرات موندنیه/دقیقه نود شش

پرسپولیس زلزله محبوبه هرچی دله

آبیته---->۶تا سوراخ کافیته

پرسپولیس زلزله همینه همینه

نگین سرخ آسیا          سرورکل تاجیا

پرسپولیس پر افتخار جامتو بردارو بیار

یهو نره نظر یادتون

|+| نوشته شده توسط AMFZ23 در جمعه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۰  |
 
 
بالا